MPV-30 schepen Rijkswaterstaat officieel opgeleverd en in gebruik genomen

Het Multi Purpose Vessel (MPV) Scheldestroom is gisteren officieel opgeleverd. Dit is de laatste van een serie van drie energiezuinige schepen, die in opdracht van Rijkswaterstaat Rijksrederij zijn gebouwd.Eerder in 2020 werden de Waddenstroom en de Merwestroom al opgeleverd. Dit meldt Rijkswaterstaat.

 

Zoals de naam, Multi Purpose Vessel, al aangeeft, zijn de schepen voor meerdere taken en opdrachtgevers, als de Kustwacht en Douane, inzetbaar. De nieuwe schepen combineren diverse functies, zoals vaarwegmarkering en meten van bijvoorbeeld de waterkwaliteit, op één schip. Functies die voorheen door meerdere schepen werden uitgevoerd. De inzet is daardoor nog efficiënter. De schepen gaan varen op de grote binnenwateren, de zeearmen, de Waddenzee en de kustwateren.

Energiezuinig

De MPV-30 is zeer energiezuinig. Het schip is uitgerust met accu’s, waarmee het de dagelijkse werkzaamheden kan uitvoeren. Doordat de motoren minder gebruikt worden, is het brandstofverbruik laag. De restwarmte van de aanwezige generatoren wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld verwarming. Ook heeft het schip zonnepanelen voor bijvoorbeeld de stroom en licht in de accommodatie van de bemanning. Doordat de schepen ’s nacht niet operationeel zijn en meestal in een haven liggen, kunnen de accu’s gemakkelijk worden opgeladen met walstroom.

Vlootvervanging Rijkswaterstaat

De Rijksrederij staat voor een brede taakuitvoering in een divers en uniek werkgebied. De Rijksrederij is continu bezig om haar schepen efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Met de oplevering van dit vaartuig is een stap gezet op weg naar een duurzame en efficiënte vloot.

Door: Nationale Transportgids