Onderhoud sluizen Weurt en Heumen naar VolkerRail, KWS Infra en Van Oord

Rijkswaterstaat gunt het onderhoud van de sluiscomplexen Weurt en Heumen voor de komende vijf jaar aan de combinatie VolkerRail Nederland, KWS Infra en Van Oord Nederland. De combinatie gaat samenwerken onder de naam VIVO Weurt & Heumen. De werkzaamheden bestaan uit vast en levensduur verlengend onderhoud. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Per 1 maart 2021 gaat aannemerscombinatie VIVO Weurt & Heumen aan de slag met het nieuwe onderhoudscontract. Naast het onderhoud aan de sluiscomplexen bij Weurt en Heumen valt hieronder ook het onderhoud aan twee hefbruggen en een gemaal.

Onderhoudswerkzaamheden

Het vaste onderhoud bestaat uit het uitvoeren van regelmatige inspecties en het plegen van onderhoud, van onderdelen smeren tot groenonderhoud, veiligheidsmiddelen controleren én storingen snel oplossen. Bij het levensduur verlengend onderhoud gaat het om grotere werkzaamheden, bijvoorbeeld om een grondige aanpak van de sluisdeuren (scheuren herstellen, conserveringen vernieuwen en nivelleerschuiven reviseren) en de vervanging van alle camera’s en geluidsvoorzieningen.

Beste prijs-kwaliteit

De nieuwe opdrachtnemer is geselecteerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op twee criteria: het voorkómen en afhandelen van storingen én de verbetering van de beschikbaarheid van de sluizen, door slimme uitvoering van het levensduur verlengend onderhoud. Denk hierbij aan het beperken van het aantal stremmingen door verschillende werkzaamheden te combineren. Op basis van deze beoordeling heeft VIVO Weurt & Heumen voor dit project de beste prijs-kwaliteitsverhouding geleverd en is daarmee de winnende inschrijver.

Sluiscomplexen Weurt en Heumen

De sluizen Weurt en Heumen bevinden zich aan de uiteinden van het Maas-Waalkanaal. Sluiscomplex Heumen verbindt het kanaal met de Maas. Dit complex bestaat uit een schutsluis (1927) en een keersluis (2013). Het sluiscomplex Weurt verbindt het kanaal met de Waal. Het complex bestaat uit 2 schutsluizen: een oostsluis (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westsluis (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen deze twee sluiscomplexen.

Door: Nationale Transportgids