North Sea Port heeft minder last van coronacrisis, kleiner verlies verwacht

Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 47,1 miljoen ton. Dit is 12,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De coronacrisis speelt de goederenoverslag maand na maand minder parten. Dit meldt North Sea Port. 
 

De overslag via zeevaart daalde met 6,9 miljoen ton (-12,8 procent) vergeleken met de eerste negen maanden van 2019. De helft van de daling komt op het conto van de petroleumproducten, een markt die het tijdens de coronacrisis hard te verduren heeft. Ook bij de vaste minerale brandstoffen, ijzererts en voertuigen ging de overslag erop achteruit.

North Sea Port blijft dus een wisselend beeld zien tussen goederensoorten die dalen of stijgen. Het is net deze diversiteit in producten en markten die maakt dat North Sea Port steeds beter standhoudt in volle coronacrisis.

Overslag

De overslag via binnenvaart noteert een daling van 3 miljoen ton ( -7 procent) tijdens de eerste negen maanden van dit jaar, voornamelijk bij de overslag van stukgoed en vloeibare bulkproducten.In het derde kwartaal van 2020 (14,7 miljoen ton) is de overslag via zeeschepen met 15,5% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is 1% minder dan in het tweede kwartaal.

Verlies kleiner

De coronacrisis is nog steeds duidelijk voelbaar. Maar sinds juli laat het verlies zich maand na maand met enkele percenten minder optekenen. Met deze licht positieve evolutie verwacht North Sea Port dat het verlies tegen het einde van het jaar steeds kleiner wordt.

Door: Nationale Transportgids