Stevinsluizen Den Oever half jaar dicht voor scheepvaart

Rijkswaterstaat werkt van maandag 26 oktober 2020 tot en met maandag 26 april 2021 aan de Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. In deze periode zijn de sluizen gestremd voor alle scheepvaart.Vaarwegverkeer kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Zij dienen rekening te houden met extra vaartijd en langere wachttijden. Het wegverkeer ondervindt geen extra hinder. Dit meldt Rijkswaterstaat. 

Om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee versterkt Rijkswaterstaat de hele Afsluitdijk. Als onderdeel van die versterking komt er een keersluis direct ten noorden van de schutsluis bij Den Oever. De keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg af bij zeer hoog water op de Waddenzee. De schutlengte, breedte en diepte van de Stevinsluizen veranderen niet.

Stremming voor alle scheepvaart

Omdat de keersluis direct voor de schutsluis komt, is voor de bouwwerkzaamheden volledige stremming van de Stevinsluizen nodig. In overleg met de beroeps- en recreatievaart is de stremming gepland na alle herfstvakanties, in het najaar en de winter, omdat er dan minder recreatievaart is. Vanaf 27 april 2021 wordt er weer op de gebruikelijke tijden geschut.

Omvaren via Lorentzsluizen

Vaarwegverkeer tussen het IJsselmeer en de Waddenzee kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dit levert extra vaartijd op. Houd bovendien rekening met extra drukte en daardoor langere wachttijden bij de Lorentzsluizen.

Geen hinder wegverkeer

Weggebruikers van de snelweg A7 over de Afsluitdijk ondervinden geen extra verkeershinder van de werkzaamheden aan de keersluis.

Renovatie schutsluis

Rijkswaterstaat maakt gebruik van de stremming door in dezelfde periode onderhoud uit te voeren aan de schutsluis. Het doel daarvan is om de levensduur van de betonconstructies in deze sluis te verlengen. Daarvoor is het nodig om geconstateerde betonschade te herstellen die is ontstaan door jarenlange slijtage en invloed van zout en water.

Door: Nationale Transportgids