Onderling stroom delen via energieplatform in Amsterdamse haven

Havenondernemers die onderling stroom aan elkaar leveren. Het kan sinds deze week in de Amsterdamse haven met SEP (Shared Energy Platform). SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een dochter van netwerkbedrijf Alliander. Dit meldt Port of Amsterdam. 

 

Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande elektriciteitsnet aan. Door zich aan te sluiten bij SEP kunnen zij onderling stroom delen. Hierdoor besparen de bedrijven kosten en wordt de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur in de haven beter benut. Dat laatste is de reden waarom SEP is ontstaan. SEP richt zich specifiek op het optimaliseren van de energievoorziening in het havengebied. Dit draagt bij aan een verbeterd en duurzaam vestigingsklimaat. 

Samenwerken

Peter Molengraaf, directeur van SEP en voormalig CEO van Alliander: “In de Amsterdamse haven wordt de elektriciteitsinfrastructuur de komende jaren fors uitgebreid. Maar het duurzame aanbod en de vraag naar elektriciteit groeit sneller. Er ontstaat ook meer volatiliteit op het energienet, bijvoorbeeld op momenten waarop het hard waait, of als de elektrische bedrijfswagens opgeladen moeten worden. Door bedrijven onderling te laten delen en op piekmomenten slim te laten samenwerken, wordt de bestaande elektriciteitsinfrastructuur beter benut en kunnen kosten worden bespaard.” 

Circulaire economie

Robin Schipper, oprichter van SEP en gedetacheerd vanuit Port of Amsterdam: “In de haven zijn steeds meer bedrijven die veel energie verbruiken. Denk aan bedrijven in de circulaire economie die bijvoorbeeld afval- en reststromen omzetten in nieuwe producten. Met SEP verbinden we deze bedrijven met elkaar. We doen dat op een laagdrempelige manier, met gewoon een energiecontract. In plaats van een contract met de gebruikelijke energieleveranciers, heb je nu een contract met je buren. Dit maakt de stap mogelijk kleiner om ook op andere onderdelen samen te werken in de energietransitie.”

Door: Nationale Transportgids