Rijk en regio investeren 235 miljoen euro in versterking rivier de Maas

Het Rijk en de regio Noord-Brabant en Gelderland investeren gezamenlijk ruim 235 miljoen euro in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit in het gebied van de meanderende Maas bij onder meer het gebied tussen Ravenstein en Lith. Ook het belang van de binnenvaart wordt in de plannen meegenomen. De afspraken zijn afgelopen maandag vastgelegd in een overeenkomst die is ondertekend door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, waterschap Aa en Maas en overige partijen. Dit meldt de Scheepvaartkrant. 

Het geld wordt onder andere gebruikt voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Minister Van Nieuwenhuizen legt uit: “De plannen voor de Maas zijn goed voor de waterveiligheid en de natuur. Ook het belang van de binnenvaart moet niet onderschat worden.” De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal zorgt namelijk voor een verbetering van de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.

Rivierverruiming

Door de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 is de dijkversterking nodig. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 kilometer lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeft de dijk minder hoog te worden. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna. De rivierverruiming levert tegelijkertijd de 1 miljoen m³ grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt net als de CO2 uitstoot ook, een duurzame uitvoering.

Uitvoering

De volgende fase, de planuitwerking, is naar verwachting in 2022 afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2023. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkzaamheden in 2028 zijn afgerond.

Door: Nationale Transportgids