Scheepvaartbranche roept op: investeer nu in vaarwegen

Een forse investering in de Nederlandse vaarwegen; daartoe roepen de binnenvaartondernemers, verladers en waterbouwers de regering gezamenlijk op. Nu er vanuit het derde corona steun- en herstelpakket twee miljard euro beschikbaar is voor infrastructuur achten zij de investering noodzakelijk. De sector maakt zich zorgen over de staat van de vaarweginfrastructuur. Vooral de bevaarbaarheid van de Waal is volgens de scheepvaartondernemers in het geding. Dit meldt de Scheepvaartkrant. 

Met meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading per jaar is rivier de Waal van levensbelang voor de Nederlandse en West-Europese economie. De ondernemers, verenigd in de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Evofendex en de Vereniging van Waterbouwers stellen dat de Waalcorridor niet meer voldoet aan de internationaal vastgestelde normen voor bevaarbaarheid. Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodemstructuur en een afnemende diepgang van de vaarweg. Dat leidt ertoe dat schepen minder lading kunnen meenemen.

Investeren in mankracht

In 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat geld vrij gemaakt om de grootste problemen aan te pakken. Het werk stagneert echter bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Daarom is er nog nauwelijks verbetering zichtbaar. Investeren in extra mankracht om in de aanbesteding en uitvoering infrastructurele werken niet te laten stagneren, is volgens de brancheorganisaties dan ook hard nodig.

Niet langer uitstellen

Als Nederland zijn krachtige positie in de logistiek wil behouden, dan is investeren in de vaarweginfrastructuur van cruciaal belang, zeggen de organisaties. Het terugdringen van storingen, tijdig onderhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid die niet langer kunnen worden uitgesteld. Het derde corona steun- en herstelpakket biedt nu de kans om die achterstand in te lopen en de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven.

Door: Nationale Transportgids