Afnemend vervoer bouwstoffen hangt dreigend boven markt

De binnenvaart moet vanaf het vierde kwartaal van dit jaar mogelijk rekening houden met een afnemend ladingaanbod. Nederland krijgt dan naar verwachting te maken met een afnemende productie in de bouw, onder meer als gevolg van de stikstofcrisis. Bouwmaterialen zijn goed voor ongeveer de helft van het door de binnenvaart vervoerde gewicht. Dit meldt Schuttevaer.

Het vervoer van bouwmaterialen in de binnenvaart bleef volgens de economen van ABN-Amro de afgelopen maanden nog redelijk op peil. "Vermoedelijk doordat veel bouwprojecten doorgang konden vinden", meldt de bank in de onlangs gepubliceerde Sectorprognoses Transport en logistiek. "Ook hebben overheden infrastructuurprojecten eerder laten uitvoeren, omdat het op de wegen heel rustig was."

Met vertraging

Maar de bankeconomen denken niet dat het blijft meevallen en zien voortekenen van een dalende bouwproductie. Sectoreconoom Bart Banning van ABN-Amro legt uit hoe de bank bij die verwachting komt. "Over het algemeen volgt de bouwsector de conjunctuur met vertraging. Daardoor merken bedrijven en toeleveranciers in de keten dus ook de gevolgen hiervan met vertraging. Dit heeft veelal te maken met duur van de projecten. Veel projecten zijn reeds voor het uitbreken van de corona-pandemie begonnen en moeten worden afgerond. Als we kijken naar het aantal nieuwe projecten, dan zien we dat besluitvormingstrajecten vertraging oplopen vanwege onzekerheid voor de economische vooruitzichten en de PFAS-richtlijnen en wetgeving. Dat kan leiden tot een lager investeringsniveau. Er kan minder vraag ontstaan naar nieuwe woningen en utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken."

De bouwsector reageert volgens Banning altijd sterk op het vertrouwen van zowel  consumenten als producenten. ‘Omdat bouwmaterialen goed zijn voor een groot deel van het door de binnenvaart vervoerde ladinggewicht gaat een terugval hier gevoeld worden.’

Eerste schade

Overigens vinden de economen van ABN-Amro dat de eerste schade voor de binnenvaart door de Coronacrisis meevalt. De vervoerde tonnage nam in de eerste zes maanden van dit jaar af met zo’n 4,5 procent. Maar die daling was al eerder ingezet, vermoedelijk vooral door de structurele afname van kolenoverslag die samenhangt met de energietransitie. In juni herstelde het ladingaanbod alweer iets en kwam de daling uit op ruim 2 procent.

De daling kan volgens de bankeconomen vooral worden verklaard door een afname van droge bulk, zoals kolen, ertsen en chemische stoffen. Voornaamste oorzaak was de sluiting van de Duitse autoindustrie van half maart tot half mei. "De daling kan  vooral worden toegeschreven aan de problemen in de Duitse industrie", is de conclusie dan ook.

Vanaf maart kreeg ook de containervaart het moeilijk. In het tweede kwartaal lag het vervoerde ladinggewicht zo’n 5,5 procent lager. Het aantal teu daalde met zo’n 3,5 procent. De tankvaart deed in het tweede kwartaal daarentegen goede zaken, doordat tankschepen werden gebruikt als drijvende opslag voor de flink in prijs gedaalde ruwe olie.

Passagiersvaart

De passagiersvaart, een sector in de binnenvaart die hard is geraakt door de Coronacrisis, is niet opgenomen in de prognoses van ABN-Amro. ‘Wij beperken ons in de prognose tot het pure goederenvervoer’, zegt Banning. ‘Uiteraard heeft de passagiersvaart als onderdeel van de binnenvaartsector het al vanaf het begin van de lockdown erg moeilijk. En hoewel hier en daar in beperkte mate weer wordt opgestart, zal dit deel van de binnenvaart het moeilijk blijven houden.’

Advies

Volgens Banning is het in deze tijden, waarin onzekerheden groter zijn dan normaal, verstandig dat binnenvaartondernemers intensief blijven communiceren met hun opdrachtgevers. "Zij hebben een beter beeld van hun marktomstandigheden en de verwachtingen rond de voortgang van nieuwe projecten en eventuele overheidsmaatregelen die genomen kunnen gaan worden om de bouwsector te stimuleren."

Door: Schuttevaer