Langdurig onderhoud Krammersluizen vanaf augustus

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit op en rondom de Krammersluizen tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde. Dit ter voorbereiding op de toekomstige renovatie van het complex. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De eerste stremmingen vinden vanaf augustus 2020 plaats ter hoogte van de zuidelijke duwvaartkolk (Zijpezijde) en de noordelijke duwvaartkolk (Volkerakzijde). Er blijft altijd een kolk beschikbaar.

Het ruim 30 jaar oude Krammersluizencomplex is toe aan groot onderhoud. Daarom worden de sluizen grondig gerenoveerd. Ter voorbereiding renoveert Rijkswatestaat nu onder andere de remming- en geleidewerken. Zo wordt er voor gezorgd dat er voldoende goede ligplaatsen en voorzieningen zijn als wachttijden tijdens de renovatie toenemen.

Actueel overzicht hinder

Voor het renoveren van de remming- en geleidewerken is een aantal geplande stremmingen nodig. Vooralsnog met name in de duwvaartkolken. Bij drukte kan dit vertraging opleveren. Voor de jachtensluis staat een eendaagse stremming van beide kolken gepland. Een actueel overzicht van stremmingen is hier te vinden.

De hinder voor de beroeps- en recreatievaart wordt waar mogelijk zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld door werk te combineren met reeds geplande stremmingen voor regulier onderhoud. Bij stremmingen voor de beroepsvaart is het mogelijk om via de andere kolk te schutten. Bij een stremming van de noordelijke duwvaartkolk kan men schutten via de zuidelijke kolk, tot een maximale hoogte van 14,15 meter.

Door: Nationale Transportgids