Renovatie Bathse Spuisluis afgerond, mijlpaal onderhoudsopgave Zeeland

Met het inhijsen van de laatste nieuwe schuif heeft Rijkswaterstaat op maandag 6 juli de renovatie van de Bathse Spuisluis afgerond. De Bathse Spuisluis bestaat uit zes betonnen kokers, afgesloten met zes houten schuiven. Het afgelopen jaar zijn deze schuiven een voor een vervangen. Ook zijn de cilinders, die ervoor zorgen dat de schuiven op en neer kunnen, opgeknapt. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De Bathse Spuisluis, opgeleverd in 1987 als onderdeel van de Deltawerken, zorgt voor het afvoeren van overtollig water uit het Zoommeer naar de Westerschelde. Op die manier wordt het water in het Zoommeer ververst en draagt de spuisluis bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De scheepvaart is er ook bij gebaat. De spuisluis zorgt ervoor dat het waterpeil voor de scheepvaart laag genoeg blijft om onder vaste bruggen te kunnen doorvaren. De spuisluis heeft een capaciteit van gemiddeld 131.000 l/s.

Mijlpaal in de onderhoudsopgave

De renovatie van de Bathse Spuisluis maakt onderdeel uit van de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in Zeeland. Met het inhijsen van de laatste schuif is een van de grotere projecten van deze opgave afgerond.

Door: Nationale Transportgids