Verladers in de binnenvaart beschouwen 2020 als ‘verloren jaar’

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het goederentransport over water flink is afgenomen. Echt herstel wordt dit jaar niet meer verwacht. Daarom beschouwen verladers in de binnenvaart dit jaar ‘als verloren’. Dit meldt Logistiek.nl.

Hoewel 2020 als verloren wordt beschouwd, zijn verladers toch grotendeels positief gestemd over hoe de coronacrisis verloopt, zo blijkt uit interviews met 25 binnenvaartverladers, uitgevoerd voor Topsector Logistiek. De coronacrisis is op de korte termijn een grote klap voor veel bedrijven, maar noodzakelijke leveringen gaan wel gewoon door en bedrijven nemen passende maatregelen, zoals het produceren op voorraad. De grootste zorg van verladers in de binnenvaart is de onduidelijkheid over hoe de crisis verder zal verlopen en de uiteindelijke economische gevolgen. De verladers verwachten in 2020 in ieder geval nog geen herstel.

Getroffen sectoren

De aan de binnenvaart gelieerde sectoren die het hardst zijn getroffen zijn de energiesector, olie- en gasindustrie, automotive industrie, retailsector, textielindustrie en voedingsmiddelenindustrie voor de zakelijke markt. Ook de bouwsector en weg- en waterbouw zijn getroffen, maar wel in mindere mate.

Door: Nationale Transportgids