Rijkswaterstaat maakt herstelplan stuw Linne bekend

Het herstelplan om de beschadigde stuw Linne te repareren is bekend. Rijkswaterstaat gaat onder meer alle veertien jukken van de stuw vervangen. De werkzaamheden moeten in het najaar van 2020 zijn afgerond. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat kiest er voor om alle jukken zo snel als mogelijk te vervangen zodat de stuw voor het begin van het hoogwaterseizoen, vanaf 1 november 2020, weer veilig bediend en het waterpeil in de Maas weer goed gereguleerd kan worden.

Herstelplan stuw Linne

Na de eerste controle bleek onder meer dat er vier jukken zichtbaar beschadigd zijn en vervangen moeten worden. Het inspecteren van de overige tien jukken kost veel tijd. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er te laat gestart wordt met de fabricage van nieuwe jukken wanneer na inspectie zou blijken dat dit noodzakelijk is. Omdat de stuw hersteld moet zijn voor het begin van het hoogwaterseizoen en omdat stuw Linne toch al op de planning stond voor een grote onderhoudsbeurt over twee à drie jaar, is nu voor dit herstelplan gekozen waarbij alle jukken worden vervangen. Behalve de jukken worden ook de brugdelen opnieuw ontworpen en gefabriceerd, wordt er een nieuwe lier aangebracht en zal de kraan worden aangepast of vervangen.

Droge bouwput stuw Linne

Voor het herstel van stuw Linne is half april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Deze vormt samen met de tijdelijke dam die eerder bovenstrooms gebouwd werd een bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Het water tussen de dammen wordt weggepompt. Zo kon de stuw gedemonteerd en de betonnen fundatie goed en veilig geïnspecteerd worden en valt er tijdwinst te behalen bij de herstelwerkzaamheden komende maanden.

Door: Nationale Transportgids