Normal_containerschip__vrachtschip

Deltalinqs, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Havenbedrijf Rotterdam gaan hun achterban stimuleren om in deze moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. Dat was de uitkomst van een door havenmeester René de Vries ingelaste bijeenkomst van het Port Welfare Committee (PWC). “Juist nu is dat werk heel belangrijk.” Dit meldt Port of Rotterdam.

PWC bekommert zich om het mentale welzijn van de bemanning van zeeschepen. Het blijkt dat de twaalf betrokken maatschappelijke en geestelijke organisaties die schepen bezoeken, moeite hebben om hun werk te doen door de extra coronamaatregelen. Maar juist nu is dit werk heel belangrijk, vindt de havenmeester die tevens voorzitter is van het PWC. “Ik begrijp de zorgen van terminals of rederijen. Je wil onder geen beding corona aan boord of op de terminal. De organisaties die wij steunen zijn door ons goed uitgerust en houden terdege rekening met de voorschriften van het RIVM. Het goede werk dat zij verrichten is in het belang van de haven”, vindt ook directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de vereniging van havenondernemers.

Een praatje of een extra telefoonkaart

“Na tien weken begint nu mondjesmaat de wisseling van bemanningen op gang te komen. Maar dat kan in veel gevallen best nog even op zich laten wachten. Dat is niet alleen vervelend voor de betrokken zeelieden. Het is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid in havens. Bemanningen worden niet voor niets regelmatig gewisseld. Zeelieden die al twee maanden wachten op aflossing en zich zorgen maken om het thuisfront, kunnen best wat steun van buitenaf gebruiken. Een ander praatje, een luisterend oor, begrip of aandacht van derden of – praktisch – een extra telefoonkaart om het thuisfront te bellen kan in zo’n situatie wonderen verrichten”, aldus havenmeester René de Vries.

Port Welfare Committee

In de Port Welfare Committee zijn het Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging Rotterdamse Cargadoors en havenondernemersorganisatie Deltalinqs betrokken. De commissie reserveert jaarlijks zo’n € 140.000,- ter bevordering van het welzijn van bemanningen van zeeschepen in de meest brede zin van het woord. Het bedrag - afkomstig van rederijen, stichting De Beer en het Havenbedrijf - is bestemd voor het welzijn van zeevarenden die de Rotterdamse haven aandoen, in de meest brede zin van het woord.

Door: Nationale Transportgids