NTG Wetten en regels taxivervoer

Voor taxivervoer gelden wetten en regels.

De wetten en regels op een rij:

 • Nieuwe tariefsysteem taxi's: Details van het nieuwe tariefsysteem voor taxi's zijn vastgelegd in de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.
 • Wet personenvervoer 2000 (Wp2000): Hoofdstuk V van deze wet bevat de bepalingen voor het taxivervoer in Nederland.
 • Besluit personenvervoer 2000: Dit besluit omvat regels voor de volgende onderdelen: klachten en geschillen, vakbekwaamheid taxichauffeur, taxameter, boordcomputer, chauffeurspas, ondernemersvergunning, tarieven, uitzonderen vervoersdiensten en collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi).
 • Regeling taxibestuurders 2005: In deze regeling is beschreven hoe taxichauffeurs aan de vakbekwaamheidseisen kunnen voldoen.
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer: Dit besluit regelt de rij- en rusttijden binnen het taxivervoer. Het besluit geldt voor alle taxichauffeurs: zowel de chauffeurs in loondienst als de zelfstandigen.
 • Metrologiewet: Opvolger van de IJkwet. De Metrologiewet stelt regels aan bepaalde meetinstrumenten, zoals de taxameter, voordat deze op de markt gebracht mogen worden.
 • Regeling Boordcomputer Taxi: Deze ministeriële regeling bevat alle specificaties waar de boordcomputer aan moet voldoen en gaat over:
  - Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi;
  - Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten;
  - Tijdelijke regeling Subsidie boordcomputer taxi;
  - Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi.
 • Regeling voertuigen: In deze ministeriële regeling, die valt onder de Wegenverkeerswet 1994, staan de eisen die worden gesteld aan de voertuigen zoals bijvoorbeeld taxi's. De regeling voertuigen vervangt daarmee het Voertuigreglement.