Nationale Transportgids

NTG Wetten en regels taxivervoer

Voor taxivervoer gelden wetten en regels.

De wetten en regels op een rij:

 • Nieuwe tariefsysteem taxi's: Details van het nieuwe tariefsysteem voor taxi's zijn vastgelegd in de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.
 • Wet personenvervoer 2000 (Wp2000): Hoofdstuk V van deze wet bevat de bepalingen voor het taxivervoer in Nederland.
 • Besluit personenvervoer 2000: Dit besluit omvat regels voor de volgende onderdelen: klachten en geschillen, vakbekwaamheid taxichauffeur, taxameter, boordcomputer, chauffeurspas, ondernemersvergunning, tarieven, uitzonderen vervoersdiensten en collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi).
 • Regeling taxibestuurders 2005: In deze regeling is beschreven hoe taxichauffeurs aan de vakbekwaamheidseisen kunnen voldoen.
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer: Dit besluit regelt de rij- en rusttijden binnen het taxivervoer. Het besluit geldt voor alle taxichauffeurs: zowel de chauffeurs in loondienst als de zelfstandigen.
 • Metrologiewet: Opvolger van de IJkwet. De Metrologiewet stelt regels aan bepaalde meetinstrumenten, zoals de taxameter, voordat deze op de markt gebracht mogen worden.
 • Regeling Boordcomputer Taxi: Deze ministeriële regeling bevat alle specificaties waar de boordcomputer aan moet voldoen en gaat over:
  - Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi;
  - Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten;
  - Tijdelijke regeling Subsidie boordcomputer taxi;
  - Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi.
 • Regeling voertuigen: In deze ministeriële regeling, die valt onder de Wegenverkeerswet 1994, staan de eisen die worden gesteld aan de voertuigen zoals bijvoorbeeld taxi's. De regeling voertuigen vervangt daarmee het Voertuigreglement.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer