Nationale Transportgids

NTG Meer bevoegdheden voor gemeenten

Straattaxi's lijken op elkaar. Om klanten bewust te kunnen laten kiezen, moeten taxi's herkenbaar zijn. Nieuwe taxiregelgeving moet taxiondernemers prikkelen zich te onderscheiden. Gemeenten krijgen voortaan meer bevoegdheden. Zo kunnen zij aanvullende kwaliteitseisen stellen aan taxiondernemers.

Kwaliteitseisen voor lokale taxiondernemers
Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen aan de kwaliteit van taxi's en taxichauffeurs. Zo kan een gemeente eisen dat taxichauffeurs voldoende kennis hebben van het stratennetwerk in de eigen gemeente en het lokale openbaar vervoer.

Heldere klachtenprocedure
Ook kunnen gemeenten eisen stellen aan het indienen en verwerken van klachten. Gemeenten krijgen inzage in de klachtenregistratie bij het landelijk klachtenmeldpunt. Op deze manier kunnen zij makkelijker taxichauffeurs aanspreken op hun dienstverlening.

Vervoerplicht voor taxi
Het is onwenselijk voor reizigers als taxichauffeurs ritten weigeren. Daarom is een vervoerplicht ingesteld. Taxichauffeurs moeten klanten accepteren, ook als het gaat om een korte taxirit.

Groepsvorming straattaxi's
Om de kwaliteit van de straattaxi te verbeteren kunnen 7 grote gemeenten een systeem van groepsvorming invoeren. De toegang tot (een deel van) het grondgebied is dan voorbehouden aan taxichauffeurs die deel uitmaken van een door de gemeente geaccepteerde groep. Alleen groepen die voldoen aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen mogen hun diensten aanbieden binnen een aangegeven gebied. De gemeente kan een minimum omvang van een groep vaststellen. De gemeente kan de groep ook aansprakelijk stellen voor het gedrag van de leden. Daarbij moet de groep voor klanten goed herkenbaar en bij klachten goed aanspreekbaar zijn.

Voorlopig is groepsvorming alleen mogelijk in gemeenten waar rond straattaxivervoer de meeste problemen bestaan. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Haarlemmermeer (Schiphol). Gemeenten die het systeem van groepsvorming willen invoeren, moeten een gemeentelijke verordening vaststellen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en mogen sancties opleggen.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer