Nationale Transportgids

NTG Landelijke kwaliteitseisen voor taxiondernemers en taxichauffeurs

De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van taxibedrijven en taxichauffeurs.

Een aantal belangrijke regels voor taxichauffeurs en taxiondernemers op een rij:

Ondernemersvergunning taxivervoer
Een taxiondernemer moet in het bezit zijn van een ondernemersvergunning taxivervoer. Deze vergunning vormt het bewijs dat de ondernemer is toegelaten tot het beroep van taxiondernemer voor heel Nederland. Iedere 5 jaar wordt getoetst of de ondernemer nog aan de eisen voldoet.

Voor het uitoefenen van het vak van taxichauffeur zijn naast het vakbekwaamheidsdiploma en het rijbewijs ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geneeskundige verklaring vereist. Ook moet een chauffeur in het bezit zijn van een geldige chauffeurspas en de ritten correct administreren.

Vakbekwaamheideis blijft bestaan
In de taxiwet is de mogelijkheid opgenomen om de vakbekwaamheideis voor taxiondernemers te laten vervallen. De minister van Infrastructuur en Milieu kiest ervoor de eis (en dus ook het examen om de vakbekwaamheid te toetsen) te handhaven. Na evaluatie van de taxiwet in 2013 (als gemeenten eigen kwaliteitseisen aan taxiondernemers hebben ingesteld) kan de vakbekwaamheideis alsnog ter discussie gesteld worden.

Klachten en geschillen
Taxiondernemers moeten een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Klanten die een klacht hebben over een uitgevoerde taxirit kunnen contact opnemen met het bedrijf of een klacht indienen via taxiklacht.nl.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten. De meeste taxiondernemers zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Taxi.

Controle en handhaving
De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet erop toe dat taxichauffeurs en ondernemers de taxiwet en andere regels naleven. De inspecteurs waarschuwen en geven boetes bij overtredingen. Zij gaan langs bij bedrijven en houden wegcontroles. Daarbij werken ze vaak samen met de politie, Arbeidsinspectie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en andere opsporingsdiensten.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer