Nationale Transportgids

NTG Aanbesteding veerdiensten Waddeneilanden

De veerdiensten naar de Waddeneilanden gaan varen op basis van een vervoersconcessie. Met zo'n concessie krijgt een veerdienst het alleenrecht om mensen over te zetten.

Reden concessies personenvervoer naar Waddeneilanden
Het kabinet wil dat de verbinding tussen de Waddeneilanden en het vasteland structureel, betaalbaar en betrouwbaar is. Om de continuïteit van het personenvervoer (zonder subsidie) naar de Waddeneilanden te garanderen, is een concessiestelsel opgezet.

Door het invoeren van het concessiestelsel zullen de veerdiensten ook volgens de dienstregeling op stille, onrendabele momenten varen.

De concessies gelden alleen voor de veerdiensten van en naar de 4 Friese Waddeneilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Texel heeft een eigen rederij zonder winstoogmerk.

Concessieverlening voor veerdiensten
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 24 mei 2011 2 concessies verleend voor de veerdiensten tussen het vasteland en de 4 Friese Waddeneilanden. De concessieperiode bedraagt 15 jaar. Daarna zal een openbare aanbesteding plaatsvinden.

De concessies zijn verleend aan:

  • rederij Doeksen/TSM voor de veerdiensten tussen het vasteland en de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland;
  • rederij Wagenborg voor de veerdiensten tussen het vasteland en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

De rederijen Doeksen/TSM en Wagenborg verzorgen de veerdiensten tussen het vasteland en de 4 Friese eilanden al op basis van Openbare Dienstcontracten (OD-contracten).

Waarborgen kwaliteit veerdiensten
In de concessie zijn voorschriften opgenomen om de kwaliteit van de veerdiensten te waarborgen. De waardering die klanten geven is daarbij de belangrijkste graadmeter. Verder is in de concessie opgenomen dat consumentenorganisaties en gemeenten jaarlijks advies uitbrengen over de vervoersplannen van de reders.

Bezwaren tegen concessieverlening
Tegen het besluit om de concessies te verlenen aan de rederijen Doeksen/TSM en Wagenborg is bezwaar gemaakt. De concessies zijn daarom nog niet onherroepelijk en de huidige OD-contracten blijven gelden.

Partijen maken aan de minister bekend wat hun bezwaren zijn, waarna minister Schultz van Haegen haar besluit nog eens heroverweegt. Als de bezwaarmakers het niet eens zijn met het heroverwogen besluit, kunnen zijn in beroep gaan bij de rechter.

Uitzonderingen voor andere soorten vervoer
De concessies gelden voor personenvervoer op de aangegeven verbindingen. Voor andere soorten vervoer, zoals recreatief vervoer, besloten vervoer of goederenvervoer is geen exclusief recht aan 1 bedrijf gegeven.

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer