Nationale Transportgids

NTG Aanbesteding stads- en streekvervoer

Provincies en stadsregio's bepalen welk bedrijf in welke regio het regionale vervoer per bus, tram, metro of trein verzorgt. Dit gaat via een openbare aanbesteding. Inmiddels is het stads- en streekvervoer overal aanbesteed, behalve in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die gemeenten hebben langer de tijd om zich voor te bereiden op de aanbesteding.

Aanbesteden en concessies
Via de aanbestedingsprocedure kan een vervoerbedrijf van de regionale overheid een concessie krijgen voor een bepaald gebied. Het bedrijf heeft dan voor een aantal jaren het alleenrecht om in die regio het openbaar vervoer te verzorgen.

Aanbestedingen voor concessies voor stads- en streekvervoer zijn verplicht volgens de Wet personenvervoer 2000. Het doel is dat de kwaliteit en doelmatigheid van het stads- en streekvervoer omhoog gaan dankzij de aanbestedingen. De regionale overheidsorganisaties kunnen beter dan de Rijksoverheid bepalen welk soort openbaar vervoer het beste aansluit bij de behoeften van de reizigers.

Effecten aanbesteding
Uit evaluaties van de aanbestedingen en de Wet personenvervoer 2000 blijkt dat de aanbestedingen hebben geleid tot meer en beter openbaar vervoer voor hetzelfde subsidiegeld. Dat betekent:

  • meer dienstregelingsuren;
  • hogere frequenties van bus-, tram- of metrodiensten;
  • nieuwe, schonere en stillere bussen;
  • betere reisinformatie;
  • klanttevredenheid. Jaarlijks voert het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) het onderzoek OV-Klantenbarometer uit. Dit is een landelijk onderzoek naar de mening van de reizigers over het regionaal openbaar vervoer. De cijfers van de OV-Klantenbarometer kunt u op de website van het KpVV bekijken.

Bescherming personeel vervoerbedrijven
Als een concessie overgaat van het ene naar het andere vervoerbedrijf, moet de nieuwe vervoerder het personeel dat bij die concessie hoort overnemen, met behoud van arbeidsvoorwaarden. Deze bescherming is geregeld in de Wet personenvervoer 2000.

Inspraak reizigersorganisaties
Ook zijn er in de wet regels voor inspraak van reizigersorganisaties. Bij het verlenen of wijzigen van een concessie hebben reizigersorganisaties recht op inspraak bij de lokale of regionale overheid.

Daarnaast hebben de reizigersorganisaties jaarlijks recht op inspraak bij de vervoerder over de wijziging van de dienstregeling. In de praktijk wordt de inspraak geregeld via zogenoemde regionale reizigersplatforms.

Aanbesteding vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Het bus-, tram- en metrovervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is nog niet aanbesteed. Het kabinet wil dat de stadregio's dat wel gaan doen. De stadsregio's moeten tegelijk volgens het regeerakkoord € 120 miljoen besparen op het openbaar vervoer.

De minister van Infrastructuur en Milieu komt de 3 grote steden tegemoet door vanaf 2015 € 23 miljoen beschikbaar te stellen voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Dit betekent dat de steden € 23 miljoen minder hoeven te bezuinigen.

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer