Nationale Transportgids

NTG Rechten buspassagiers

Een nieuwe Europese verordening die in voorbereiding is, moet autobus- en touringcarpassagiers beter beschermen.

Op dit moment verschillen de regels ter bescherming van de consument per lidstaat van de Europese Unie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid bij overlijden of letsel van passagiers. Of het kan gaan om verplichtingen van de busondernemer bij annulering of vertraging. Een nieuw voorstel van de Europese Commissie moet aan deze verschillen een einde maken.

De aansprakelijkheid voor het besloten busvervoer wordt in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek (boek 8). Daarnaast bestaat er jurisprudentie. Voor autobus- en touringcarbuspassagiers is een maximumlimiet van € 1 miljoen per reiziger en een maximumlimiet van € 15 miljoen per gebeurtenis vastgesteld. Deze regels zijn op 1 maart 2009 in werking getreden.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer