Nationale Transportgids

NTG Keurmerk touringcarbedrijf

Touringcarbedrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, mogen een keurmerk voeren.

Om in aanmerking te komen voor dit Keurmerk touringcarbedrijf, moeten busbedrijven voldoen aan de volgende criteria:

  • verantwoorde arbeidsomstandigheden;
  • vakbekwame medewerkers;
  • veilig vervoer van personen (de busonderneming houdt zich aan de rij- en rusttijdenregelgeving en rijdt met veilige bussen).

De Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf beslist over de toekenning van het keurmerk. De stichting doet dit op basis van gegevens die de Inspectie Verkeer en Waterstaat over de onderneming heeft. Beschikt een busonderneming over het keurmerk, dan staat dit aangegeven op de deur van de bus.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer