Autopraktijkexamen van CBR krijgt kwaliteitskeurmerk

Het autopraktijkexamen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft een kwaliteitskeurmerk gekregen omdat het voldoet aan de normen van onafhankelijk onderzoeksinstituut RCEC. Dat deed op verzoek van het CBR onderzoek naar de kwaliteit van het praktijkexamen. Dit meldt RijschoolPro. 

Het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) beoordeelt de kwaliteit van examens in Nederland. Voor het CBR onderzocht het de kwaliteit van het autopraktijkexamen, waarbij gekeken werd naar toetstechnische aspecten alsook inhoudelijke en organisatorische aspecten. Het examen heeft op alle onderdelen voldoende of goed gescoord.

Objectieve examens

Het RCEC heeft vastgesteld dat de moeilijkheidsgraad van het examen passend is en dat bij steekproeven waarbij examenritten door twee examinatoren werden beoordeeld het eindoordeel altijd overeenkwam. Dit past binnen het beleid van het CBR om een zo objectief mogelijke beoordeling na te streven. Het kwaliteitskenmerk is geldig tot 1 januari 2023, maar er wordt in 2021 nog wel een tussentijdse audit gedaan.

Door: Nationale Transportgids