Omgevingsraad Schiphol: we praten verder over groei als Schiphol afspraken nakomt

Omwonenden van Schiphol hebben het overleg over de toekomst van de luchthaven met de luchtvaartsector, bestuurders en milieuorganisaties opgeschort. De bewonersvertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) eisen dat er ook wordt gesproken over niet groeien, bevestigt delegatieleider Matt Poelmans van de ORS een bericht hierover van de NOS.

Volgens Poelmans negeert Schiphol de raad, die voor een derde bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de omwonenden. "We accepteren de wijze niet waarop het overleg nu gaat en hebben voorwaarden gesteld aan de voorzitter voordat we verdergaan." De omwonenden willen dat de luchthaven eerst afspraken nakomt uit het verleden, die moeten zorgen voor minder hinder van overvliegende vliegtuigen.

ORS: Verdere groei is geen optie

De bewoners praten al sinds 2008 mee over de toekomst van de luchthaven. Poelmans zegt dat verdere groei van Schiphol voor de bewoners in de ORS voorlopig geen optie is, omdat de hinder volgens hem de afgelopen jaren juist enorm is toegenomen in plaats van - zoals eerder was afgesproken - afgenomen. "Schiphol probeert ons buitenspel te zetten door in achterkamertjes te proberen afspraken te maken met wethouders en bewoners. Zo was er eind vorig jaar een geheime raadsvergadering in Uithoorn, waarbij raadsleden geheimhouding voor vijf jaar hebben moeten beloven over wat er aan de orde was."

Wettelijk recht

De delegatieleider benadrukt dat de raad het wettelijk recht heeft als adviesorgaan in deze discussie. "Wij laten dat ons niet ontfutselen."

Schiphol zegt in een reactie: "We hebben goed en veelvuldig contact met bewoners". Volgens een woordvoerder zat de luchthaven twee weken geleden nog met de bewonersdelegatie aan tafel in het zogenoemde Regioforum. "Daarnaast bespreken we regelmatig de aandachtspunten en oplossingen met individuele gemeenten."

Door: ANP