FNV: veiligheid grondpersoneel Schiphol al jaren niet goed genoeg

Luchthaven Schiphol doet al jaren te weinig om de veiligheid van personeel op platforms te verbeteren. Volgens vakbond FNV laten onderzoeken en rapporten keer op keer zien dat de veiligheid in het gedrang komt door te hoge werkdruk, groot personeelsverloop en een angstcultuur. FNV analyseerde de onderzoeken en rapporten van de afgelopen zeventien jaar over dit onderwerp, met telkens hetzelfde beeld.

FNV wijst in het bijzonder op het laatste rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport waarin staat vermeld dat het aantal gemelde incidenten in de commerciële luchtvaart in Nederland vorig jaar met 13 procent is gestegen op jaarbasis.

Arbeidsvoorwaarden moeten beter

De vakbond komt met meerdere aanbevelingen om de veiligheid op de platforms te verhogen. Om het personeelsverloop en de werkdruk te verlagen moeten de arbeidsvoorwaarden verbeteren. Daarnaast moet er volgens FNV onderzoek komen naar de veiligheidscultuur en de bereidheid om misstanden te melden. Ook ontbreekt een duidelijk beeld hoe de werkdruk wordt ervaren en wat daarvan de gevolgen zijn voor de veiligheid.

Door: ANP