Logo_provincie_drenthe_logo

De stikstofuitspraak van de Raad van State vorig jaar heeft er toe geleid dat de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen dit voorjaar omlaag gaat naar 100 kilometer per uur. Ook provincies moeten met oplossingen komen voor het stikstofprobleem. De provincie Drenthe overweegt nu om de maximumsnelheid op provinciale wegen ook te verlagen. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Elke provincie moet per natuurgebied passende maatregelen nemen om de neerslag van stikstof naar beneden te krijgen. Voor Drenthe, dat twaalf natuurgebieden telt, houdt dit in dat de stikstofuitstoot omlaag moet met gemiddeld 600 mol per hectare natuurgebied. Hoe dit precies bewerkstelligd moet worden is zeer ingewikkeld, aldus gedeputeerde Jumelet (CDA). Eén van de opties is het naar beneden bijstellen van de maximumsnelheid op provinciale wegen. De provincie heeft een groot aantal doorgaande wegen in beheer, wat de bevoegdheid om de maximumsnelheid aan te passen met zich meebrengt. De snelheid zou op veel wegen dus van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur kunnen gaan om de natuurgebieden te ontzien.

Gedeputeerde Jumelet wil in de loop van 2020 definitieve plannen opgezet hebben voor de stikstofreductie.

Door: Nationale Transportgids