Opbrengst parkeerheffingen stijgt in 2020 met bijna 10 procent

De Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 1 miljard euro aan parkeerheffingen te ontvangen. Dit is een stijging van 89 miljoen euro en 9,6 procent ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De begrote stijging van 89 miljoen euro voor alle gemeenten tezamen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Amsterdam (+39 miljoen euro), Rotterdam (+13 miljoen euro) en Den Haag (+12 miljoen euro). Amsterdam begroot aan parkeergelden dit jaar 321 miljoen euro. Dit is bijna een derde van alle gemeentelijke parkeergelden. Voor Amsterdam vormen de parkeergelden een belangrijke inkomstenbron. Voor heel Nederland maken de parkeergelden nog geen 10 procent uit van de begrote inkomsten uit gemeentelijke heffingen, maar voor de hoofdstad is dit bijna 31 procent.

Door: Nationale Transportgids