Normal_auto_s__auto__straat__weg

Bestuurders gaan veiliger rijden als ze een autoverzekering hebben die hen feedback geeft over hun rijstijl. De deelnemers zijn minder vaak betrokken bij verkeersongevallen en hebben minder schades dan mensen met een ‘gewone’ autoverzekering. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van de ANWB Veilig Rijden Verzekering, zo meldt de ANWB.

De verzekering werkt als volgt. De verzekeraar, zoals bijvoorbeeld de ANWB, verzamelt - na toestemming van de polishouder - data over het rijgedrag en geeft op basis daarvan een rijscore. Een verzekerde krijgt elke tien dagen inzicht in zijn rijgedrag via een app. Ook geeft de verzekeraar tips om veiliger te rijden. Elk kwartaal bepaalt het rijgedrag of een verzekerde extra korting krijgt of een deel van de korting moet inleveren. Ook start elk kwartaal een nieuwe cyclus zodat de verzekerde zijn gedrag kan verbeteren.

Meten is weten

Het rijgedrag wordt bekeken aan de hand van vier factoren: remmen, snelheid, bochten en acceleratie.  Dat gedrag wordt gevolgd met een app op de mobiele telefoon (vroeger een dongel). Om zeker te zijn dat alleen de rijdata van het verzekerde voertuig wordt gemeten, zet de verzekerde in zijn eigen auto een kleine bluetoothzender.

Rijgedrag

Uit de analyse van de ANWB blijkt dat er een zekere fluctuatie in het rijgedrag zit. Zodra nieuwe klanten de verzekering hebben, verbetert de rijscore en dus het rijgedrag. Na verloop van enige tijd is men gewend aan de feedback, verslapt de aandacht en het rijgedrag gaat achteruit. Maar als de klanten eenmaal merken dat hun korting afneemt door de slechtere rijscore, dan herstelt het rijgedrag zich weer naar een beter niveau.

Verschillen per regio

Ook het rijgedrag per regio verschilt. Zo is het rijgedrag van verzekerden die woonachtig zijn in Flevoland behoorlijk anders dan die van verzekerden woonachtig in Utrecht. Verzekerden uit Almere rijden, gebaseerd op de data, het meest onveilig, terwijl in Enschede wonende verzekerden de veiligste rijders zijn. In het algemeen is er  een scheiding tussen Oost- en West-Nederland.

Infrastructuur

De enorme ‘berg’ aan data brengt ook problemen in de infrastructuur aan het licht. Op sommige plekken staan snelheidsborden zodanig dat de bestuurder van een auto niet genoeg tijd heeft om zijn snelheid aan te passen. Dat leidt tot een slechtere rijscore door te hard rijden waar de klant niets aan kan doen. Een voorbeeld hiervan is de A4 bij Schiphol. 

Door: Nationale Transportgids