Normal_spoor__station__trein

Tussen nu en 2050 zal Nederland vaker te maken krijgen met extreem weer zoals hittegolven, langdurige droogte en hevige regenbuien als gevolg van de klimaatverandering. Volgens ProRail is het Nederlandse spoor hier niet op berekend en zijn er flinke investeringen nodig om grote hinder en schade te voorkomen. Dit meldt Trouw. 

Sinds begin 2019 neemt ProRail klimaatverandering mee in het uitdenken van alle nieuwe bouw- of onderhoudsprojecten. Onno Hazelaar en Stefan Jak houden zich voor ProRail bezig met de effecten van klimaatverandering op het spoor en zij zijn tot de conclusie gekomen dat er een investering van minstens een miljard euro nodig is om het spoor klimaatbestendig te maken. De extreme hitte, langdurige periodes van droogte en hevige regenbuien brengen tal van problemen met zich mee.

Spoorspatting en kapotte bovenleidingen

Hitte kan grote invloed hebben op het spoor en kan daardoor ook flinke storingen veroorzaken. “Bij extreme hitte zet het metaal van het spoor uit, wat kan leiden tot spoorspatting”, legt Hazelaar uit in Trouw. Jak vertelt dat ook de bovenleidingen het zwaar te verduren krijgen tijdens de hitte doordat de airco’s in treinen op volle toeren moeten draaien. Hierdoor kunnen bovenleidingen overbelast raken. “Als het koper van de bovenleiding te heet wordt, kun je te maken krijgen met een bovenleidingbreuk”, aldus Jak.

Wateroverlast en spoorverzakkingen

Nederland kampt nu al regelmatig met heftige regenbuien waarbij er in korte tijd ontzettend veel regen valt en hele straten blank komen te staan. Ook bij ProRail zorgt de regen voor problemen: “Lokaal kan heftige regenval leiden tot wateroverlast in onze elektriciteitskasten, die de beveiliging van overwegen en treinen regelen. Die installaties werken dan niet meer”, legt Jak uit. Dit levert geen onveilige situaties op, maar kan wel veel hinder opleveren aangezien niemand de overwegen in kwestie dan nog kan passeren. Ook kan heftige regenval na een periode van droogte zorgen voor verzakkingen van de grond waarop het spoor ligt. Als dit gebeurt kan dat stuk spoor lange tijd niet gebruikt worden.

ProRail probeert in te spelen op de klimaatverandering door de nodige maatregelen te nemen, zoals elektriciteitskasten voortaan hoger te plaatsen. Er zullen echter nog veel grotere investeringen nodig zijn in de toekomst, verwachten Jak en Hazelaar.

Door: Nationale Transportgids