Normal_blaastest__bob__blazen__verkeerscontrole

Sinds 2016 is het aantal verkeersdoden door alcoholgebruik bijna verdrievoudigd, meldt de politie. Ook is er een flinke stijging te zien in het gebruik van drugs in het verkeer. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Vorig jaar kwamen er 36 mensen om het leven in het verkeer naar aanleiding van alcoholgebruik. Dit is bijna drie keer zoveel als het aantal verkeersdoden in 2016; toen ging het om dertien mensen. Ook dit jaar lijkt dit aantal weer flink te stijgen. Tot en met september overleden er al 29 mensen in het verkeer door alcoholgebruik. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor deze verontrustende stijging.

Fuikcontroles

De politie geeft aan dat het niet ligt aan de afname van het aantal fuikcontroles. Deze afname zorgt niet voor een kleinere pakkans van automobilisten die rijden met alcohol of drugs in hun lichaam, zegt de politie. De reden voor de afname van fuikcontroles is dat ze minder effectief zijn dan voorheen aangezien de locaties vaak snel worden gedeeld op social media. Daardoor kunnen mensen de plek van de controle ontwijken.

Rijscholen

Volgens Harrie Rienmeijer, directeur van Trafieq, is het aan rijscholen om te zorgen voor minder alcoholgebruik in het verkeer. De rijinstructeur moet leerlingen er op wijzen wat de risico's van alcohol en drugs in het verkeer zijn, zegt Rienmeijer tegen RijschoolPro. Bij Trafieq moeten jaarlijks ruim 10.000 mensen verplicht een cursus volgen omdat ze zijn aangehouden met een te hoog alcoholpromillage in hun bloed. "Wij kennen de valkuilen, de situaties waarin mensen risico lopen te rijden onder invloed", zegt Rienmeijer. "En we weten hoe je dit tegen kan gaan".

Door: Nationale Transportgids