Normal_ameland

Door de natuurlijke verplaatsingen van zand en slib in de Waddenzee kampt de veerdienst tussen Holwerd en Ameland regelmatig met vertragingen. Omdat het steeds moeilijker wordt om Ameland te bereiken heeft Rijkswaterstaat verschillende oplossingen verzonnen om de bereikbaarheid te waarborgen. Eén daarvan is een tunnel. Dit meldt Trouw.

Een treintunnel tussen Holwerd en Nes op Ameland zou een 'serieuze oplossing' kunnen zijn, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De vraag is echter of de eilandbewoners ook blij zullen zijn met deze onorthodoxe oplossing. Een vaste verbinding met het vaste land zou betekenen dat Ameland niet langer de status van eiland heeft. Maar er is wel degelijk een verandering nodig om te zorgen dat Ameland in de toekomst bereikbaar blijft: de vaarroute slibt steeds sneller dicht. Daarom heeft Rijkswaterstaat nog twee andere mogelijke oplossingen bedacht.

Oplossingen

Eén van deze oplossingen is om de veerdam te verplaatsen van Holwerd naar het verderop gelegen Ferwert. Dit zou een betere plek kunnen zijn omdat de Waddenzee daar dieper is en beter is verbonden met de natuurlijke geulen. De derde oplossing die Rijkswaterstaat heeft bedacht is om de bestaande verbinding te verbeteren door het scheiden van vervoersstromen. Dit houdt in dat auto's en vrachtverkeer apart worden vervoerd van passagiers zonder auto. Die reizigers zouden dan snellere verbindingen kunnen gebruiken.

Milieu

Het plan voor een tunnel kan op verschillende punten stuklopen. De Waddenzee staat op de Unesco Werelderfgoedlijst en is bovendien beschermd door het Europese natuurbeschermingsprogramma Natura 2000. Daardoor zou het plan vanwege milieubelemmeringen niet door kunnen gaan. Daartegenover staat dat het doorlopend baggeren ook een slechte invloed heeft op het milieu, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
De Waddenvereniging vindt de het tunnelplan 'vergezocht en niet reëel' en pleit voor het scheiden van de vervoersstromen. Deze week worden de bewoners van Ameland geïnformeerd.

Door: Nationale Transportgids