Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Voorvallen en ongevallen

Ongevallen en bijna-ongevallen zijn zeldzaam in de luchtvaart. Door incidenten en ongevallen te analyseren wordt de luchtvaart steeds veiliger.

Melden van voorvallen
Om de luchtvaart veiliger te maken is het van belang te leren van de dingen die misgaan. Daarbij gaat het natuurlijk om ongelukken. Maar ook uit incidenten die niet tot een ongeval leiden kan veel worden geleerd. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om incidenten waarbij vliegtuigen elkaar te dicht naderen, instrumenten niet goed werken of het personeel zich niet aan procedures of regels houdt.

Er zijn 2 loketten voor het melden van incidenten:

  • Personeel in de luchtvaartsector is verplicht incidenten te melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. Dat kan met het meldingsformulier dat te vinden is op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Melding kan ook via het veiligheidmanagementsysteem van het luchtvaartbedrijf.
  • Burgers die niet werkzaam zijn in de luchtvaart kunnen incidenten melden bij het Loket Luchtvaartveiligheid. Het loket is bereikbaar onder nummer 088 4890 000. Zij kunnen de incidenten ook schriftelijk melden aan: Loket Luchtvaartveiligheid, t.a.v. Informatiecentrum, Postbus 90653, 2509 LR Den Haag.

Analyse van incidenten en ongelukken
Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen analyseert alle incidenten in de luchtvaart in Nederland. Het bureau:

  • verzamelt, verwerkt en slaat meldingen op en verwerkt de meldingen in het registratiesysteem ECCAIRS (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems);
  • ¬†analyseert en beoordeelt voorvallen;
  • stelt trend-, oorzaak- en gevolganalyses op;
  • geeft aanbevelingen aan zowel overheid als luchtvaartsector tot verbetering van de luchtvaartveiligheid.

Ieder land in de Europese Unie heeft een eigen analysebureau. De wetgeving van de Europese Unie verplicht dit. In Nederland is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) verantwoordelijk voor het analysebureau. Meer informatie over het analysebureau en contactinformatie is te vinden op de website van IVW.

Betrokken instanties bij onderzoek bij ongevallen
Ongevallen in de luchtvaart zijn een uitzondering. Ondanks de groei van de luchtvaart is het aantal ongelukken en rampen niet gestegen. Wanneer er toch rampen gebeuren, zoals met het toestel van Turkish Airlines in 2009, analyseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid de oorzaken. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de betrokken luchtvaartmaatschappij.

De onderzoeksraad geeft op basis van de resultaten van het onderzoek adviezen over verbetering van de veiligheid.