Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen die in Europa willen vliegen, moeten in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Deze vergunning wordt afgegeven door het land waar de maatschappij zich vestigt.

Eisen aan luchtvaartmaatschappijen
Luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen aan de Europese regels die zijn vastgelegd in de European operational standards (EU OPS). Hierin staat onder meer beschreven welke procedures luchtvaartmaatschappijen moeten volgen voor, na en tijdens vluchten. Maar ook staat er in aan welke eisen de bemanning moet voldoen, welke training ze moeten volgen en hoe vaak.

De Europese regels gaan onder meer over:

  • de organisatie van de luchtvaartmaatschappij;
  • administratieve procedures die verplicht zijn;
  • eisen waaraan het personeel moet voldoen;
  • eisen aan de uitvoering van de vlucht;
  • veiligheidsmaatregelen die luchtvaartmaatschappijen moeten nemen;
  • met welke vliegtuigen een maatschappij mag vliegen;
  • welke apparatuur in de vliegtuigen van de maatschappij aanwezig moet zijn.

Uitgebreide informatie over de eisen aan luchtvaartmaatschappijen zijn te vinden in de wetteksten van de EU OPS.

Vergunning
Iedere luchtvaartmaatschappij die passagiers of vracht vervoert moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De Inspectie Verkeer en Waterstaat verleent dit zogenaamde Air Operator Certificate (AOC).

Er zijn een aantal uitzonderingen op de wetgeving en de plicht om een AOC aan te vragen:

  • Een luchtvaartmaatschappij die vluchten verzorgt die beginnen en eindigen op hetzelfde vliegveld, moeten sinds 1 april 2009 een AOC aanvragen. Voor deze bedrijven zijn er echter uitzonderingen op de regels die zijn vastgelegd in de EU OPS. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).
  • Een bedrijf dat alleen voor het eigen bedrijf mensen of goederen vervoert kan een ontheffing aanvragen. Dat kan met een formulier van de IVW.
  • Voor luchtvaartvertoningen en -wedstrijden kan een ontheffing worden aangevraagd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Buitenlandse bezoekende maatschappijen
Ook luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie moeten voldoen aan de internationale regels. De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op het naleven van de voorschriften door buitenlandse maatschappijen. De inspectie controleert de vliegtuigen van niet-Europese luchtvaartmaatschappijen, controleert de vluchtdocumenten en ziet toe op de vluchtvoorbereiding.

Meer informatie over de inspecties is te vinden op de website van EASA.

Verboden luchtvaartmaatschappijen
Europese en niet-Europese luchtvaartmaatschappijen die niet aan deze eisen voldoen worden geweerd uit het Europese luchtruim. De Europese Commissie stelt daarvoor een zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen op. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht de luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst staan te weren.

De lijst van in Europa verboden luchtvaartmaatschappijen is te vinden op de website van de Europese Commissie Vervoer.