Salaris KLM-topman bijna helft lager dan voor corona

Het salaris van KLM-topman Pieter Elbers over vorig jaar is met 47 procent verlaagd ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. KLM mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders zolang het bedrijf nog gebruik maakt van de overheidssteun. Ook stelde de regering als voorwaarde voor miljardenleningen aan KLM dat de loonkosten bij het bedrijf omlaag zouden gaan.

Elbers krijgt een salaris van iets meer dan 705.000 euro voor 2021, staat in het jaarverslag van KLM. Een jaar eerder ontving hij net geen 723.000 euro. Dat was ook al een flinke verlaging ten opzichte van zijn beloning voor 2019, die op meer dan 1,3 miljoen euro uitkwam.

Ook andere bestuurders hebben aanzienlijk minder verdiend dan twee jaar eerder. Operationeel bestuurders René de Groot en financieel topman Erik Swelheim gingen er allebei 34 procent op achteruit.

Financiële nood

De coronacrisis legde het internationale vliegverkeer min of meer stil, waardoor veel vliegmaatschappijen in financiële nood kwamen. KLM kreeg in 2020 voor 3,4 miljard euro steun van het toenmalige kabinet, in de vorm van een overheidslening en kredietgaranties. Zolang die leningen nog niet zijn terugbetaald mag het bedrijf geen bonussen uitkeren. Een andere voorwaarde was dat KLM-medewerkers die drie keer modaal verdienen of meer minstens 20 procent aan loon of andere arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.

Door: ANP