Provincie Overijssel en gemeenten teleurgesteld over besluit laagvliegroutes

De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten zijn teleurgesteld dat het niet mogelijk blijkt om de laagvliegroute boven het Vechtdal, van Lemelerveld naar Zwolle, alsnog aan te passen. Gister gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan dat de belofte om de laagvliegroute over het Vechtdal richting Lelystad Airport weg te nemen, niet kan worden nagekomen. Dit meldt de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Tijs de Bree - die zich samen met de wethouders in de regio heeft ingezet om het probleem van de laagvliegroutes op te lossen - : “Er is steeds de belofte gedaan dat het probleem van de laagvliegroutes opgelost wordt. Dat was de voorwaarde voor een opening van Lelystad Airport. Dat de minister nu aangeeft dat het toch niet lukt, vind ik teleurstellend. Ook gezien de toezeggingen die hierover eerder zijn gedaan”.

De Gedeputeerde heeft er bij het ministerie op aangedrongen om zelf in de regio een toelichting te komen geven op het besluit.

Motie

Op 8 juli 2021 had de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept om te onderzoeken of de laagvliegroute kan worden opgelost.  Die motie heeft de minister nu beantwoord met de reactie dat het onmogelijk blijkt.

Door: Nationale Transportgids