Normal_rss_entry-499086

Werkgevers op Schiphol moeten maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan ultrafijnstof. Die oproep doet vakbond FNV na een rapport van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen en te zorgen dat mensen er minder aan worden blootgesteld. De vakbond wijst in het bijzonder naar de passage waarin naar de luchtvaart en Schiphol wordt gewezen.

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, oftewel een tienduizendste van een millimeter. Zulke minieme deeltjes kunnen namelijk heel schadelijk zijn voor de gezondheid, niet alleen van volwassenen en kinderen, maar ook van foetussen. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken. Daar zou de uitstoot dan ook moeten worden beperkt, zegt de Gezondheidsraad. Zo zou het kabinet kunnen besluiten om het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof te verlagen. Verder adviseert de raad om ultrafijnstof beter te meten.

Volgens FNV is het zaak dat niet alleen onderzoek naar de gevolgen van de blootstelling wordt gedaan rondom Schiphol, maar ook bij het personeel op de luchthaven. Daarbij zou er ook te weinig aandacht zijn voor voorlichting over de risico's. Ook zouden werknemers onvoldoende beschermd zijn tegen ultrafijnstof.

Vuurlinie

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong benadrukt als het gaat om ultrafijnstof dat werknemers van Schiphol in de vuurlinie staan. Dan gaat het onder andere om langdurige blootstelling, maar ook kortdurende piekbelasting bij startende en aankomend vliegverkeer. "Wat doet Schiphol zelf aan dit probleem?", aldus Jong. "Die vraag wordt nu al jarenlang onder het tapijt geveegd. Dat kan niet langer."

Schiphol zegt in een reactie voortdurend bezig te zijn met verduurzaming en het creëren van een goede werkplek. "Het terugdringen van alle uitstoot, inclusief ultrafijnstof, is daarin cruciaal. Dit advies benadrukt de urgentie daarvan", aldus de luchthaven in een verklaring.

Schiphol kwam in 2019 al met een plan om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen. Daarbij wil het luchthavenbedrijf tegen 2030 emissievrij zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid en concentraties ultrafijnstof op de luchthaven doet TNO hier in opdracht van Schiphol onderzoek naar. Binnenkort verschijnen de resultaten. "Die informatie helpt ons nog gerichter te werk te gaan", aldus Schiphol.

Door: ANP