ILT: Schiphol voldoet opnieuw ruim aan milieu- en veiligheidsnormen

Omdat er nog steeds minder wordt gevlogen overschrijdt Schiphol ook dit jaar de normen voor geluid, externe veiligheid en de uitstoot van stoffen waarschijnlijk niet. Dit blijkt uit de halfjaarrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021. De wereldwijde coronapandemie heeft nog steeds effect op het milieu en de externe veiligheid op en rond de luchthaven. Dit meldt de ILT.

 

Het aantal vliegtuigbewegingen ligt nog steeds aanzienlijk lager dan ’normaal’, zo meldt de ILT. Schiphol heeft de zogeheten geluidruimte daarom halverwege het gebruiksjaar deels gebruikt. Het aantal vliegbewegingen en de hoeveelheid geluid verschilt per handhavingspunt, maar blijft overal onder de 50 procent van de jaarruimte. Daarmee is de kans klein dat dit jaar geluidsnormen op een van de handhavingspunten overschreden wordt.

Nachtvluchten beperkt

Ook het aantal nachtvluchten blijft beperkt. In het eerste half jaar zijn 4.656 nachtvluchten uitgevoerd waar jaarlijks 32.000 vluchten mogelijk zijn.

De ILT constateert afwijkingen van de minimale vlieghoogte voor de nacht bij de eindnadering van de Zwanenburgbaan. Een van de twee vaste nachtelijke naderingsroutes voor de Zwanenburgbaan vermijdt zodoende de woonkernen ten noorden van de Zwanenburgbaan zoveel mogelijk om daarmee geluidshinder te beperken. Het aantal afwijkingen van de vlieghoogte ligt hierdoor formeel hoger dan voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is toegestaan. Volgens een evaluatie van LVNL zorgt dit echter voor een flinke hinderbeperking. Daarom kreeg de ILT een aanwijzing van de minister om niet handhavend op te treden tegen deze specifieke hoogteafwijkingen.

Geen overtredingen vertrekroutes of baangebruik

De ILT heeft geen afwijkingen van vertrekroutes voor de nacht geconstateerd. Ook vond de inspectie geen overtredingen van de regels voor het baangebruik. Ten behoeve van de lokale luchtkwaliteit controleert de ILT op het tijdig uitzetten van de hulpmotoren van vliegtuigen voor de energievoorziening op het platform. Bij 473 controles van vliegtuigen bleek dat ze allemaal de hulpmotor tijdig uit zetten en gebruik maken van de vaste stroomaansluiting.

De halfjaarrapportage gaat over de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021. De ILT maakt de resultaten van het toezicht over het gehele gebruiksjaar 2021 (1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021) bekend in de ‘Staat van Schiphol 2021’. Deze verschijnt begin 2022.

Door: Nationale Transportgids