KLM Flight Academy hervat lesactiviteiten vanaf Groningen Airport Eelde

De KLM Flight Academy hervat vanaf morgen haar lesactiviteiten vanaf Groningen Airport Eelde. In verband met de gestelde maatregelen vanwege het coronavirus was de vliegschool genoodzaakt haar vliegoperatie stil te leggen. Dit melden Groningen Airport Eelde en de KLM Flight Academy.

Bijna drie maanden lang was de vliegschool, in verband met de gestelde maatregelen rondom het coronavirus, niet in staat om haar lesactiviteiten uit te voeren. Theorielessen konden, op afstand, wel doorgaan, maar de vlieglessen lagen stil. Dit heeft geleid tot behoorlijke vertragingen in het vliegtraject.

Achterstanden inlopen

De komende tijd wordt er daarom intensief gevlogen om achterstanden weer in te kunnen lopen. In praktijk betekent dit dat er ook in de avonduren gevlogen zal worden. Wel zegt de vliegschool haar uiterste best te doen om geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Onder andere door het mijden van woonkernen en het spreiden van haar activiteiten door het hele luchtruim.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: KLM Flight Academy / Rutger Smulders