Milieuplannen toekomstige luchtvaart niet concreet genoeg

De milieuplannen voor de toekomstige luchtvaart zijn nog te weinig concreet. Dat schrijft de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. Volgens de commissie is het daarom niet mogelijk om te beoordelen of de plannen effectief zijn.

Zo ontbreken er in de luchtvaartnota, waarin staat beschreven hoe de luchtvaartsector zich in de toekomst ontwikkelt, duidelijke plannen voor het verminderen van geluidsoverlast, fijnstof en stikstof. Volgens de onderzoekers staan deze wel in het milieueffectrapport (MER), dat als onderbouwing diende voor de luchtvaartnota, maar zijn deze niet overgenomen. "In die zin sluiten het MER en de nota niet op elkaar aan", schrijft de commissie.

Meer informatie nodig

Er is meer milieu-informatie nodig en er moeten concretere milieudoelen worden opgesteld voordat er volgende luchtvaartbesluiten worden genomen, staat in het advies. Ook moeten alternatieve scenario's, zoals meer ruimte voor andere luchthavens dan Schiphol, beter worden uitgewerkt en onderbouwd. Anders ontbreekt informatie die nodig is om afspraken te kunnen maken over de ontwikkeling van de luchtvaart, besluit de commissie.

Door: ANP