Nationale Transportgids

NTG Zeevaart

De wereldzeevaart zal de komende jaren naar verwachting blijven groeien en ook de Nederlandse zeevaartsector kan daar de vruchten van plukken.

De groei van de Nederlandse zeevaart is niet vanzelfsprekend. De internationale concurrentie is hevig. Bovendien is sprake van een tekort aan gekwalificeerde Nederlandse zeevarenden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet zich ervoor in de bijdrage van de zeevaartsector aan de Nederlandse economie te vergroten.

Maar liefst 85% tot 90% van de scheepsbewegingen in de Nederlandse wateren wordt uitgevoerd door buitenlandse schepen. Om die reden heeft Nederland, als belangrijke kust- en havenstaat, er belang bij dat de mondiale scheepvaart schoon en veilig plaatsvindt. Door het terugdringen van uitstoot naar de lucht, lozingen in het water en verontreiniging van het land, wil de overheid het milieu zoveel mogelijk ontzien.

Scheepsongevallen kunnen grote gevolgen hebben voor mens, milieu en economie. Permanente monitoring en verbetering van de veiligheid van de zeevaart is daarom erg belangrijk. 

Tot slot is er apart beleid voor Shortsea shipping, wat staat voor zeevaart in Europa en de Middellandse zee.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport