Nationale Transportgids

NTG Mainportontwikkeling Rotterdam

De Rotterdamse haven levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam moet zorgen dat het havengebied de ruimte krijgt om te groeien en bovendien leefbaarder wordt.

De haven van Rotterdam speelt een essentiële rol in het goederenvervoer, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven met kracht de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied te ondersteunen door de aanleg van een nieuw havengebied (Tweede Maasvlakte) met de bijbehorende natuurcompensatie.

Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Ruim 7% van wat we met z'n allen verdienen, wordt in dit gebied geproduceerd. Met name in de sectoren transport en logistiek en energie en petrochemie is de Rotterdamse haven van groot belang, voor zowel de regio als voor Nederland. In het bestaande haven- en industriegebied hebben bedrijven de komende jaren echter vrijwel geen ruimte meer om uit te breiden. En zonder extra ruimte is het voor Rotterdam onmogelijk de concurrentiestrijd met andere havens, ook binnen Europa, met succes aan te kunnen.

De Nederlandse overheid heeft daarom besloten de mainport Rotterdam te versterken door een nieuw havengebied aan te leggen. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid in de regio Rijnmond vergroot. Dat is de dubbele doelstelling van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

PMR bestaat uit 3 deelprojecten die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Landaanwinning voor Maasvlakte 2 met bijbehorende natuurcompensatie
  • Ontwikkeling van 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied
  • Verbetering Bestaand Rotterdams Gebied

Kaart waarop deelprojecten van Mainport Rotterdam zijn weergegeven.

Contact met projectorganisatie

De projectorganisatie PMR is per 1 december 2008 opgeheven. Voor vragen over PMR kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Postbus 20904
2500 EX Den Haag
Telefoon: 070 351 14 30
Fax: 070 351 14 78

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport