Nationale Transportgids

NTG Beveiliging zeevaart en zeehavens

Na de aanslagen in de VS van 11 september 2001 zijn wereldwijd maatregelen genomen om havens en zeevaart beter te beveiligen tegen terrorisme.

Terrorismebestrijding
Daarom is een bestaand verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangepast en uitgebreid met een International Ship and Port Facility Security Code. Deze ISPS-code kent 3 beveiligingsniveaus, van 1 (normaal) tot 3 (waarschijnlijk incident). Niveau 3 betekent maximale beveiliging. Dan gelden bijvoorbeeld toegangsverboden of is sprake van strenge controles van personen en goederen.

Verder bepaalt de ISPS-code onder meer dat havenbedrijven en schepen over goedgekeurde beveiligingsplannen moeten beschikken en dat er een beveiligingsofficier aan boord en bij de rederij aanwezig dient te zijn.

De Europese Unie heeft de ISPS-code overgenomen in Verordening 2004/725. Als aanvulling hierop verscheen een jaar later Richtlijn 2005/65 EG, dat veiligheidsmaatregelen niet alleen van toepassing verklaarde op de haven zelf, maar ook op het gebied in de directe omgeving. In Nederland zijn alle nieuwe beveiligingsregels en -voorschriften omgezet in het Schepenbesluit 2004 en de Havenbeveiligingswet.

Meer praktische informatie over de beveiliging van zeehavens en zeescheepvaart is te vinden op de site van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Piraterij
De afgelopen jaren is wereldwijd sprake van een toename van piraterij. In onder meer Zuidoost Azië, de Nigerdelta en voor de kust van Somalië worden regelmatig zeeschepen aangevallen door piraten. De Rijksoverheid werkt onder meer in internationale organisaties samen met andere zeevarende landen en de scheepvaartsector om piraterij te bestrijden. Zo neemt de Nederlandse marine deel aan de Europese anti-piraterij operatie ‘Atalanta', ter bescherming van zowel humanitaire transporten als van reguliere koopvaardijschepen. Ook in NAVO-verband is de Nederlandse marine actief bij piraterijbestrijding.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport