Nationale Transportgids

NTG Vervoer gevaarlijke stoffen

Sommige stoffen kunnen, als ze onbedoeld vrijkomen, gevaar opleveren voor mens, dier en milieu. Deze stoffen mogen daarom alleen worden vervoerd als aan strenge voorschriften wordt voldaan. Daarnaast werkt het Rijk aan het Basisnet. Het Basisnet stelt grenzen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorlijnen. Langs deze routes worden veiligheidzones ingesteld waarin niet of beperkt mag worden gebouwd.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport