Nationale Transportgids

NTG Wagenladingverkeer

Wagenladingverkeer

Het concept Wagenladingverkeer is geschikt voor bedrijven die geen complete treinen kunnen of willen beladen, maar per keer slechts een of meerdere wagons. De term wagenladingverkeer duidt op het systeem waarbij railgoederenvervoerders uit verschillende landen samenwerken in een Europees netwerk. Onderling is afgesproken om deze treinen op knooppunten over te nemen en de losse wagons bij de klanten met een spooraansluiting te bezorgen. Gezamenlijk zijn zij hierdoor in staat om een groot netwerk van collectie en distributie van wagons uit te voeren. Het wagenladingverkeer wordt vooral uitgevoerd door de (voormalige) staatsspoorwegen.

Belangrijk kenmerk van het wagenladingverkeer is de bundeling van wagons of wagongroepen van meerdere klanten tot complete treinen. De bundeling vindt plaats op rangeerterreinen, die fungeren als sorteercentra. In Nederland gebeurt dit alleen nog op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Hier worden de losse wagons of wagongroepen van bedrijven uit heel Nederland heen gebracht. Vervolgens worden ze gerangeerd tot complete treinen naar land van bestemming. Eenmaal aangekomen in het land van bestemming worden de losse wagons of wagongroepen via een rangeerterrein naar de individuele ontvangers gebracht. het wagenladingverkeer rijdt volgens een vast dienstrooster waardoor bedieningstijden voor de klanten planbaar zijn.

Voordeel van wagenladingverkeer ten opzichte van wegvervoer is het grotere volume dat vervoerd kan worden en het hogere gewicht. een schuifwandwagon heeft ruimte voor 167 m3 en zo'n 63 ton. In het wagenladingverkeer kan het om alle soorten goederen gaan die per spoor vervoerd worden, varierend van tegels tot ijskasten, van wc-papier tot chemicalien. De treinen kunnen samengesteld zijn uit verschillende typen wagons, vandaar de naam bonte trein. Een andere veel gebruikte term voor wagenladingverkeer is Unit Cargo.

Wagenladingverkeer vindt meestal plaats tussen bedrijven die een spooraansluiting hebben. Als het verzendende of ontvangende bedrijf geen eigen spooraansluiting heeft, kunnen zij gebruik maken van een openbare laad- en losplaats in de buurt. Dit is een stuk openbaar spoor, meestal gelegen op een industrieterrein, met een verharding naast het spoor. Losse wagons worden hier op aanvraag neergezet, waarna de lading met een heftruck wordt overgeladen tussen wagon en vrachtwagen.

Ga terug

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport