Nationale Transportgids

NTG Veiligheid

Het goederenvervoer per spoor moet niet alleen snel, maar ook veilig gebeuren. De overheid wijst onder meer spoorroutes aan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voert het internationale treinbeveiligingssysteem ERTMS in.

Per jaar wordt circa 44 miljoen ton goederen vervoerd. De rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld de veiligheid van het goederenvervoer per spoor in 2020 permanent te hebben verbeterd ten opzichte van het huidige niveau. In de Derde Kadernota Railveiligheid worden de gewenste resultaten geformuleerd. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Zoveel mogelijk voorkomen dat treinen door een rood sein rijden.
  • Veiliger overwegen.
  • Maatregelen om zelfmoord op het spoor te verminderen.
  • Maatregelen om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te beperken.

Overigens is het Nederlandse spoor in vergelijking met andere Europese landen al behoorlijk veilig.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport