Nationale Transportgids

NTG Internationale samenwerking

Ongeveer 80% van het Nederlandse goederenvervoer per spoor is grensoverschrijdend. Dit aandeel groeit nog steeds. De rijksoverheid werkt daarom binnen Europa aan goede internationale spoorverbindingen.

Wegnemen grensoverschrijdende belemmeringen
Spoorvervoer is voor een groot deel op nationaal niveau georganiseerd. In Nederland wordt het spoornetwerk bijvoorbeeld beheerd door ProRail en vinden inspecties plaats door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Deze nationale organisatie is niet altijd logisch, omdat in 2003 het goederenvervoer per spoor in Europa is vrijgegeven voor spoorvervoerders uit andere landen.

Nieuwkomers op het spoor zijn dus welkom, maar krijgen in ieder land met andere spelregels te maken. De Europese landen werken samen om deze en andere belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door Europese afspraken en richtlijnen te maken.
 
Spoorcorridors
Vanuit Nederland (Rotterdamse haven) worden naar verschillende delen van Europa goederen over het spoor vervoerd. Binnen Europa bestaan een aantal hoofdroutes voor goederenvervoer. De belangrijkste routes voor Nederland zijn:

  • Rotterdam - Genua
  • Rotterdam - Lyon
  • Rotterdam - Polen/Tsjechië

Samen met andere Europese lidstaten werkt Nederland mee aan de ontwikkeling van deze routes, zodat goederenvervoer snel, efficiënt en zonder belemmeringen kan plaatsvinden. Zo spreken de landen langs de route bijvoorbeeld af dat zij de keuringen van locomotieven van elkaar erkennen. Bij de grens hoeft dan niet van locomotief te worden gewisseld, omdat deze niet aan de technische eisen van een land voldoet.
 
Capaciteit op het spoor uitbreiden
De gehele spoorverbinding Rotterdam - Genua heeft in 2015 de Europese standaard ERTMS als beveiligingssysteem. Als de infrastructuur van de hele corridor gelijk is, kunnen hier bijvoorbeeld treinen van 750 meter over rijden. Het is de meest kostenefficiënte manier om de capaciteit op het spoor uit te breiden. Dit hebben 10 Europese ministers van Transport onder andere afgesproken in de 'Rotterdam declaration of Ministers on rail freight corridors'.

Met de verklaring willen de lidstaten het goederenvervoer per spoor in Europa stimuleren. Want elke extra goederentrein op het spoor scheelt ongeveer 40 vrachtwagens op de weg. Voor Nederland is de verklaring belangrijk om de verbindingen met het Europese achterland (onder andere Duitsland, Zwitserland en Italië) uit te breiden.

Op 14 juni 2010 tijdens de business conferentie 'Rail infrastructure for freight services' in Rotterdam werd de verklaring ondertekend.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport