Nationale Transportgids

NTG Goederenvervoer per spoor heeft toekomst

Nederland heeft 1 van de drukste wegennetten ter wereld. Dit vormt geen gunstige voorwaarde voor een snel en efficiënt goederenvervoer. Het spoor is een goed alternatief.

Goederenvervoer vanuit met name de Rotterdamse haven is belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Een goed en duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg is het spoor, maar ook daar is het druk. De reizigerstreinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en andere personenvervoerders slokken een groot deel van de capaciteit op. Met de aanleg van onder andere de Betuweroute wordt dit probleem voor een groot deel opgeheven. Via deze goederenspoorlijn rijden goederentreinen zonder oponthoud van de Maasvlakte in de Rotterdamse haven naar de Duitse grens en verder.
 
Concurrentie op het spoor
Het aantal goederen dat over het spoor wordt vervoerd is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Dit is deels te danken aan de Betuweroute. Maar ook de Europese liberalisering van het spoor speelt hierbij een rol. Sinds 2003 heeft ieder spoorwegbedrijf voor internationaal vervoer toegang tot het Europese spoornetwerk. Hierdoor ontstaat meer concurrentie tussen spoorbedrijven. Die concurrentie moet ervoor zorgen dat goederenvervoer per spoor nog sneller wordt en minder gaat kosten.
 
Hoogfrequent Spoor: meer goederentreinen
Voor de lange termijn (2020) werkt de rijksoverheid aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. In dit programma investeert de rijksoverheid € 4,5 miljard. Doel is om:

  • Op verschillende trajecten (vooral in de Randstad) het treinaanbod voor reizigers zodanig op te schroeven dat zij zonder spoorboekje kunnen reizen.
  • Vaste routes voor goederenvervoer te realiseren die tot na 2020 kunnen worden gebruikt.

Het kabinet heeft op 4 juni 2010 een voorkeursbeslissing genomen voor onderdelen ter grootte van € 3 miljard. De voorkeursbeslissing voorziet in een goede en veilige routering van de goederentreinen. Goederentreinen die ten noorden van de Betuweroute rijden, worden beter gespreid over het spoorwegnet. Zo wordt het vervoer tussen Rotterdam en Noord-Duitsland niet meer via Amsterdam geleid, maar via de Betuweroute, Arnhem en de IJssellijn. Voor de zuidoostelijke richting gaan goederentreinen rijden over de Betuweroute en via een nieuw te bouwen spoorboog bij Meteren naar Den Bosch, Eindhoven en verder. Dit kabinetsbesluit betekent onder meer dat er op verschillende plaatsen extra spoor moet worden aangelegd. Zo komt er ook bij Deventer een spoorboog.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport