Nationale Transportgids

NTG Wetgeving binnenvaart

Binnenvaart, passagiersvaart en pleziervaart, het wordt steeds drukker op de binnenwateren. Om deze groei op te vangen investeert het Rijk in veiligheid en schoner vervoer.

Toepassing Binnenvaartwet
De Nederlandse binnenwateren worden gebruikt voor het vervoer van goederen en passagiers. Maar ook de pleziervaart neemt nog steeds toe. Hierdoor ontstaan op veel drukke punten vertragingen en potentieel gevaarlijke situaties. 

Daarom zijn er voor de beroepsvaart en pleziervaart wetten en regels. Het gaat om om wetten die de eisen stellen aan het  personeel, de bedrijven en de schepen. Deze regels zijn vastgelegd in de Binnenvaartwet.

Deze wet is van toepassing op:

  • Vrachtschepen van 20 meter of langer of vrachtschepen waarvan de lengte x breedte x diepgang 100 m3 of meer is. Voor speciale soorten schepen zoals sleepboten gelden overigens andere voorschriften, daarvoor wordt verwezen naar de Binnenvaartwet en lagere regelgeving.
  • Passagiersschepen voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen, de bemanning niet meegerekend.
  • Pleziervaartuigen die op vol vermogen meer dan 20 kilometer per uur varen, 15 meter of  langer zijn of als de lengte x breedte x diepgang 100 m3 of meer is dan wel  de lengte van het schip meer dan 20 meter is.        

De exacte omschrijving van de schepen waarop de wet van toepassing is, is te vinden in de Binnenvaartwet.
 
De bestuurders van schepen die niet onder de Binnenvaartwet vallen, hebben te maken met andere regels. Deze schippers moeten bijvoorbeeld in veel gevallen een Klein vaarbewijs hebben, in plaats van een Groot Vaarbewijs. Ook moet hun schip vaak aan technische eisen voldoen. Meer informatie hierover is te vinden onder Pleziervaart.

Wetten en besluiten
De Nederlandse wetgeving voor binnenvaart is voor een groot deel gebaseerd op Europese regelgeving en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Een overzicht van de relevante wetgeving is te vinden in het Overzicht wetten en besluiten Binnenvaart.

In de Nederlandse wetgeving zijn de regels voor de binnenvaart vastgelegd in de Binnenvaartwet. Daarnaast zijn er verschillende besluiten, zoals het Binnenvaartbesluit, waarin de Binnenvaartwet concreet wordt uitgewerkt. In de Binnenvaartwet wordt bijvoorbeeld beschreven dat alleen iemand die gekwalificeerd is om een schip te besturen dat ook werkelijk mag doen. In het Binnenvaartbesluit staat beschreven welke kwalificaties dat dan zijn.

De wetten en besluiten hebben betrekking op de hele bedrijfsvoering binnen de binnenvaartsector. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

Verkeersregels
De regels voor het verkeer op de Nederlandse binnenwateren is vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet. Ze zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement. Meer informatie over de verkeersregels is te vinden onder Pleziervaart.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport