Nationale Transportgids

NTG Innovaties stimuleren

De binnenvaart is een milieuvriendelijke manier van transport. Grote hoeveelheden grondstoffen of goederen worden in één schip over vaak grote afstanden vervoerd.

Versterken van de concurrentiepositie
De Nederlandse binnenvaartvloot vervoert 30% (in gewicht) van de goederen die door ons land getransporteerd worden. Voor internationaal vervoer ligt dit percentage op 55 %. Mede vanwege de veiligheid en duurzaamheid, streeft het Rijk er naar de concurrentiepositie van de binnenvaartsector verder te verbeteren.
 
Het beleid van de rijksoverheid richt zich daarbij op 2 belangrijke knelpunten:

  • De vertraging bij de overslag van goederen van zeeschepen naar binnenvaartschepen en andersom.
  • De beschikbaarheid van kleine schepen voor het vervoer over kleine vaarwegen.

Verbetering van de overslag van goederen
Bedrijven die goederen over de binnenwateren vervoeren willen deze op het juiste moment en in zo min mogelijk tijd afleveren. Op dit moment is dat echter nog vaak een probleem. De overslag van goederen kost onnodig veel tijd en kan nog de nodige vertraging opleveren.

Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen:

  • Er is niet genoeg capaciteit voor overslag. Er zijn te weinig havens en de havens zijn niet groot genoeg om alle binnenvaartschepen meteen te laden en lossen. 
  • De capaciteit wordt niet optimaal benut. Veel binnenvaartschepen arriveren op hetzelfde moment in de haven en moeten daarom wachten. Op andere momenten is het juist stil in de havens.

Daarom heeft het Rijk verschillende maatregelen genomen:

  • In 2013 wordt de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Het Havenbedrijf Rotterdam streeft er daarbij naar om een Containertransferium te bouwen voor de overslag van containers. Hierdoor is er meer ruimte om binnenvaartschepen te laden en te lossen. Het Rijk ondersteunt dit initiatief en heeft het als project opgenomen in het programma van Randstad Urgent. Daarmee streven het Rijk en de regionale en locale overheden steunen ernaar om de besluitvorming te versnellen.
  • Het Rijk stimuleert bedrijven om afspraken te maken over de operationele afstemming van de overslag. Door informatie uit te wisselen kunnen bedrijven de overslag van goederen beter plannen. Binnenschepen komen dan niet allemaal tegelijk binnen voor lossen en laden. Er wordt beter gebruik gemaakt van de momenten dat het rustig is in de havens. Zo wordt de capaciteit van de havens beter gebruiken.

Beschikbaarheid kleine schepen voor kleine vaarwegen
Kleine binnenvaartschepen vormen een belangrijke schakel in het vervoer van goederen. Deze schepen kunnen bedrijven bereiken die niet aan grote vaarwegen zijn gevestigd.

Er komen echter steeds meer grote binnenvaartschepen, die steeds meer goederen kunnen vervoeren. Veel kleinere binnenvaartschepen verouderen en de bemanning vergrijst. Grotere schepen kunnen echter geen gebruikmaken van de kleinere vaarwegen, omdat deze niet diep of breed genoeg zijn. De bedrijven die aan deze kleinere vaarwegen zijn gelegen raken daarom steeds meer afhankelijk van de toevoer van goederen over de weg. 

Het Rijk streeft daarom naar het behoud van kleinere schepen. Zij heeft daarom 1 miljoen euro ter beschikking gesteld. Bedrijven konden hiervoor ideeën indienen om de kleine binnenvaart te stimuleren. Twee bedrijven hebben de opdracht gekregen hun idee uit te werken. Het gaat hierbij om:

  • De zogenaamde Bargetruck. Dit zijn koppelbare duwboten waarmee bedrijven via de kleinste vaarwegen bevoorraad kunnen worden. Op de grote vaarweg zijn deze duwboten aan elkaar te koppelen.
  • Een innovatief laad- en lossysteem en een franchiseformule voor de kleine binnenvaart. Hierbij worden schepen ontwikkeld die geschikt zijn voor het transport op de kleine vaarwegen. Deze schepen kunnen kleinere hoeveelheden goederen vervoeren naar bedrijven langs kleine vaarwegen.

In juni 2010 is de eerste eindrapportage opgeleverd. Het tweede rapport volgt binnenkort.

Daarnaast ondersteunt de Rijksoverheid de binnenvaartsector met het Actieplan Klein Schip. De sector onderzoekt daarbij de kansen voor de kleine binnenvaartschepen liggen. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport