Nationale Transportgids

NTG Eisen aan binnenvaartschepen

Een schip dat wordt gebruikt voor het vervoer van goederen en mensen over de binnenwateren moet voldoen aan technische eisen. Deze eisen zijn gericht op maximale veiligheid en minimale belasting van het milieu.

Eisen aan schepen in de binnenvaart
Schepen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen of passagiers over de binnenwateren moeten voldoen aan eisen. Deze eisen hebben alleen betrekking op schepen die onder de Binnenvaartwet vallen. Meer informatie over de schepen die onder deze wet vallen is te vinden onder Veilige en schone binnenvaart.

De technische eisen aan binnenschepen zijn vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze zijn  gebaseerd op het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. Hierin staan eisen aan de bouw, inrichting en uitrusting van het schip. Er bestaat bijvoorbeeld beschreven hoe groot deuren en hoe sterk de romp van een schip moet zijn.

Binnenvaartschepen moeten regelmatig worden herkeurd. Hoe vaak dat met gebeuren is afhankelijk van het soort schip en de ouderdom en plaatsvinden na een periode van 3 tot 10 jaar.

Klassebureaus
Voordat een schip goederen of passagiers mag vervoeren is een technische keuring nodig. Eigenaren mogen daarbij zelf kiezen in welke land ze het schip certificeren: één van de EU-lidstaten of Zwitserland.

In Nederland is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) verantwoordelijk voor deze keuring. De inspectie besteedt de uitvoering van de keuring grotendeels uit aan klassebureaus en particuliere inspectiebureaus. Deze bureaus zijn door IVW erkend en voeren de keuring uit. De inspectie houdt toezicht op deze bureaus. Meer informatie over erkende bureaus is te vinden op de website van de IVW.
 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport