Logo_rijkswaterstaat_logo

Maandagochtend 10 februari zijn twee lege duwbakken door storm losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. De aanvaring heeft tot schade aan de stuw geleid. Om de schade aan stuw Linne te kunnen repareren, zal Rijkswaterstaat de stuw deels droog moeten zetten. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Bij inspectie is geconstateerd dat vier jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd geraakt zijn. Experts van zowel Rijkswaterstaat als partners bekijken de mogelijkheden die er zijn om de reparatie van de stuw uit te voeren. Duidelijk is dat hiervoor de stuw deels moet worden drooggezet. Op die manier kan ook het deel van de stuw dat nu onder water staat, worden geïnspecteerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden die nodig zijn om de stuw deels droog te kunnen leggen een aantal weken duren. De doorvaart voor scheepvaart gaat als gebruikelijk via sluis Linne.

Functie stuw Linne

De Maas is een gestuwde rivier. Door de aanwezigheid van de zeven stuwen kan er scheepvaart plaatsvinden over de Maas. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas en past met behulp van deze stuwen de waterstanden (het stuwpeil) aan. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt. Meer informatie over stuwen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Door: Nationale Transportgids