Spoorgoederenvervoer in 2019 gegroeid

In het afgelopen jaar is het spoorgoederenvervoer in Nederland toegenomen met 5 procent. Dat betekent dat het aantal goederentreinen dat in 2019 reed op 9,8 miljoen uitkomt. Dit meldt ProRail naar aanleiding van het jaarrapport ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2019’. 

De Havenspoorlijn zag een toename van 17 procent, de Betuwelijn een toename van 4 procent en op het hoofdrailnet, dat ook voor personenvervoer is bedoeld, groeide het goederenvervoer met 3 procent.

Rotterdamse haven

De grootste toename in het spoorgoederenvervoer vond plaats in de Rotterdamse haven. Het vervoer van en naar de haven van Rotterdam nam toe met 15 procent (4.600 goederentreinen) en de hoeveelheid lading, inclusief het gewicht van de trein zelf, met 13 procent (6,3 miljoen ton). Een deel van deze toename is te verklaren door het feit dat er in 2019 meer kolen werden geïmporteerd via de Rotterdamse haven. Dit komt door de sluiting van de laatste kolenmijnen in Duitsland eind 2018.

Lage waterstand

Ook de lage waterstand had invloed op het spoorgoederenvervoer. Door de lage waterstand in 2018 verschoof een deel van het transport van kolen en containers van de binnenvaart naar het spoor. Nadat de waterstanden weer op peil kwamen besloten veel bedrijven om een deel van het transport via het spoor te blijven organiseren. Op die manier spreiden ze leveringsrisico’s.

Het volledige jaarrapport van ProRail is hier te vinden.

Door: Nationale Transportgids